Bytové jádro - cena

 

 

Cena rekonstrukce bytového jádra by se měla vždy skládat z jednotlivých položek.

Mělo by být zcela jasné a srozumitelné, kolik stojí jednotlivé práce za m2, mb, kus, hodinu, atd.

Každá seriózní firma disponuje rozpočtovým programem, ve kterém lze poměrně jednoduše stanovit normohodiny na jednotlivé práce, technologie a montáže. Celá rekonstrukce až na malé vyjímky lze nacenit velmi přesně a pokud nedojde v průběhu rekonstrukce ke změně projektu, případně k neočekávaným okolnostem, není žádný důvod ke změně ceny rekonstrukce.

Konečná cena by měla být násobkem skutečně provedených prací (skutečné výměry) a jednotkových cen jednotlivých prací.

Seriozní cenová nabídka by měla obsahovat přesné výměry jednotlivých prací, materiálů a jednotkové ceny všech položek.

S popisem jednotlivých technologií, výkresy, vizualizacemi, cenami za každou položku, návrhy řešení a pracovními postupy by měla nabídka mít několik stran A4. 

Naše nabídky mají běžně 8 - 15 stran. Máte maximální jistotu, že vše je popsáno a nelze s cenou nijak manipulovat, měnit a už vůbec ne navyšovat za nějaké skryté vícepráce.

Cena rekonstrukce bytového jádra je velmi individuální záležitost. 

Našim cílem není být na trhu nejlevnější a nikdy se o to nebudeme ani pokoušet.

Velmi dobře známe veškeré zákonitosti cenotvorby nabídek a víme, kde jsou hranice mezi cenou a kvalitou.

Člověk který se nepohybuje ve stavebnictví má jen velmi omezené možnosti jak objektivně posoudit dobrou cenu za kvalitní materiály, postupy, vybavení, garance, a další služby nabídnuté nad rámec běžných standardů. 

Přes všechny tyto argumenty máte možnost udělat si rámcovou představu o cenách rekonstrukce v záložce "REFERENCE a CENA".

Kalkulace

Cenovou kalkulaci vypracujeme na základě osobní návštěvy v místě rekonstrukce. 

Neděláme cenové kalkulace na základě "slepých" rozpočtů, ani ze zaslaných výkresových dokumentací, návrhů, nákresů a popisů rekonstrukce.

Myslíme si, že rekonstrukce je přece jen trochu o něčem jiném, než stavět něco nového na "zelené louce". My chceme znát stávající stav, vědět, co nás čeká a zvolit ten nejlepší postup. Neumíme si představit nacenit rekonstrukci bez toho, aniž bychom viděli současný stav.