Koupelna - realizace

Celková doba trvání je velmi závislá na stávajícím stavu bytu. Pokud jsou stěny, podlahy, stropy křivé, případně jejich stav je špatný, vyžaduje to většinou takové technologie, které mají delší technologické odstávky (schnutí). Obecně se dá říci, že každý 1 mm nového povrchu, vyžaduje 24 hodin schnutí. Což teoreticky znamená, že pokud se někde vyrovnává, nebo vyspravuje stěna, podlaha do výšky 1 cm, potom je doba vyschnutí cca 10 dnů

Demontáž

 • demontáž zařizovacích předmětů
 • odstranění starých obkladů a dlažeb (PVC)
 • odstranění nevyhovujících instalací (voda, odpady, elektro)
 • začištění stěn, podlah a stropů
 • případná další demontáž (zárubně, radiátory, bojler, kotel, ...)
 • likvidace vybouraného materiálu

Doba pro demontáž 1-2 dny

Výstavba jádra

 • doprava materiálů na stavbu
 • zaměření, rozkreslení, odsouhlasení
 • příprava podkladů, založení
 • vyzdění, zapravení, ukotvení

Doba pro stavbu 2 - 3 dny

Montáže instalací

 • instalace vody, odpadů
 • Instalace rozvodů otopné soustavy
 • instalace elektrorozvodů, podlahového vytápění

Doba cca 3 - 4 dny

Obklady, dlažby a povrchové úpravy

 • obklady, dlažby, omítky

Doba cca 5-6 dnů

Montáž vybavení

 • usazení sanitární keramiky, baterií, sestavení sprch koutů

Doba 1-2 dny

Dokončení instalací, interiérové dokončení

 • dokončení elektroinstalace, zásuvky vypínače, světla
 • vymalování
 • úklid

Doba 2 dny