Bytové jádro - dispozice

 

Každý typ bytového jádra umožňuje určité dispoziční změny, které nejvíce ovlivňuje to, do jaké stavební soustavy (typ domu) je jádro umístěno.

Pro většinu typů bytových jader máme zpracované nové dispoziční uspořádání, ale pro výběr "ideálního" řešení je vždy nutné posuzovat varianty vzhledem k celkovému rozvržení bytu.

Níže jsou uvedeny hlavní a nejčastější typy bytových jader v Brně a okolí.

Bytové jádro H 

Ukázka některých variant

Bytové jádro E

Ukázka některých variant

Bytové jádro T 

Ukázka některých variant

Bytové jádro GARS 

Ukázka některých variant

Bytové jádro ZD

Bytové jádro zděné - všechny stěny

Bytové jádro F

Ukázka některých variant. Jádro F je dispozičně jako H, ale má buď čelní, nebo zadní s boční stěnou z panelu, či cihel.